Mijn aanpak

In slechts 3 stappen maak je een opleiding die wel werkt:

1. Focus op de juiste parate kennis

Tussen het opleidingsmoment en het moment waarop je het geleerde nodig hebt, zitten al gauw enkele weken of maanden. Soms zelfs jaren. Iets onthouden en blijven onthouden kost tijd en energie en dus geld. Wees daarom kritisch met het bepalen wat iemand echt uit het hoofd moet weten en wat iemand eigenlijk ook best kan opzoeken of navragen.

2. Werk met twee-traps leerdoelen

Op dit moment hebben leerdoelen vaak de vorm: ‘Aan het einde van deze opleiding weet of kun je’ en dan volgt een waslijst met wat je allemaal moet weten of kunnen. Dat is eigenlijk vreemd, het slaat eigenlijk nergens op. Het gaat er immers helemaal niet om dat je iets weet of kunt aan het einde van de opleiding. Het gaat erom dat je het weet of kunt op het moment dat je het nodig hebt. Op een bepaald moment op je werk dus. De huidige leerdoelen sluiten niet aan bij deze praktijk.

Wat beter werkt zijn 2-traps leerdoelen:

  1. De eerste trap omvat WAT iemand moet weten en heeft de vorm van taken. Die volgen vaak uit het functieprofiel of een taakanalyse. Bijvoorbeeld: ‘Deze opleiding zorgt ervoor dat de deelnemer op het gewenste moment een nieuwe klant kan opvoeren in het administratiesysteem.’ Of: ‘Deze opleiding zorgt ervoor dat de deelnemer op het gewenste moment de juiste mengkleur kan bepalen’
  2. De tweede trap omvat vervolgens HOE iemand aan de kennis en kunde komt die hij nodig heeft om deze taak uit te kunnen voeren. Moet hij het uit zijn hoofd weten of kan hij het opzoeken of navragen? En zo ja, waar of bij wie? Neem bijvoorbeeld de taak dat de deelnemer de juiste mengkleur kan bepalen. De tweede trap hierbij zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij hiervoor globaal moet begrijpen hoe het mengproces van verf eruit ziet en dat hij met behulp van de handleiding de spectrophotometer moet kunnen gebruiken.

Door leerdoelen op deze manier te formuleren krijg je een opleiding die naadloos aansluit bij de praktijk.

3. Integreer naslagwerken in de opleiding

Opleiden is een samenspel van weten en zoeken. Bronnen horen dan ook in de opleiding thuis. Richt deze bronnen zo in dat mensen snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Leer mensen deze informatie juist te interpreteren, kritisch te zijn. Omarm hierbij alle bronnen die mensen gebruiken en maak geen onderscheid tussen formeel en informeel. Dat is niet relevant. Omarm olifantenpaadjes, ze zijn vaak gewild en efficiënt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *